XLX Multiprotocol Gateway Reflector
   XLX166 v2.5.3 - Dashboard v2.4.2   /  Service uptime: 9 days 12:34:40
# Flag Callsign Suffix DPRS Via / Peer Last heard Listening on
1 ItalyItaly IZ5ILD ID52 IZ5ILD B 25.09.2023 22:53 D
2 ItalyItaly IZ5UFM AMBE IZ5UFM D 19.09.2023 20:25 D
3 ItalyItaly IZ5IIN ID52 IZ5IIN B 19.09.2023 20:06 D
D
IZ5UFM-D
IZ5IIN-B
IZ5ILD-B
iz5ild@gmail.com